Denar

Denar je blago, s katerim lahko v vsakem trenutku plačamo, ker ga vsi sprejemajo kot plačilo. I…

Denar je blago, s katerim lahko v vsakem trenutku plačamo, ker ga vsi sprejemajo kot plačilo. Inflacija je eden najpomembnejših ekonomskih pojmov. Pomeni splošen dvig cen izdelkov in storitev v gospodarstvu (pojav rasti cen). Denarna teorija obravnava denar v narodnem gospodarstvu in je tako del makroekonomije. Koristno je poznati denarno teorijo, da bi lahko razumeli denarno politiko.

Osnovna predpostavka denarne teorije je, da imata ponudba denarja in povpraševanje po njem pomemben vpliv na gospodarstvo. Denar je kot institucija nadvse koristno družbeno sredstvo, ki ga lahko primerjamo z najmodernejšimi stroji moderne industrije, vendar to ne velja za denar kot konkretno stvar.

Preberi več … http://www.bikes.si/razno/denar/

Članki iz iste kategorije: