Izlet po največjih naravnih znamenitostih Idrije

Na območju občine Idrija je bil zaradi izjemnih geoloških in drugih naravnih danosti ustanovljen UNESCO globalni geopark Idrija, katerega namen je ohranjanje narave, izobraževanje in trajnostni razvoj območja v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom. Znotraj območja geoparka leži tudi zavarovano območje narave, Krajinski park Zgornja Idrijca, svet samotnih poti, divjih grap, bujnih gozdov ter bogate naravne in tehniške dediščine.

UNESCO globalni geopark Idrija

Geopark Idrija obsega celotno območje občine Idrija. Predstavlja območje z izjemnimi geološkimi in drugimi naravnimi danostmi in znamenitostmi, v katerem se lokalno prebivalstvo poveže z namenom varovati naravo in izobraževati o njeni redkosti in posebnosti. Geopark v sodelovanju s prebivalci in lokalnimi turističnimi ponudniki na podlagi dediščine in lokalnih zgodb razvija različne (geo)turistične aktivnosti in s tem spodbuja razvoj podeželja.

Center za obiskovalce Geoparka Idrija, foto: Bojan Tavčar

Geopark Idrija svoje aktivnosti izvaja v skladu s pravili tematske mreže in v sožitju s preostalimi člani Evropske mreže geoparkov, ki se na ta način skupaj razvijajo. Evropska mreža geoparkov je bila določena kot referenčni model za ustanavljanje geoparkov širom sveta, Globalna mreža geoparkov pa je tudi uradno del UNESCA, kot del programa IGGP (International Geoscience and Geoparks Programme).

Krajinski park Zgornja Idrijca

Krajinski park Zgornja Idrijca je zavarovano območje narave, ki leži na območju rek Idrijce in Belce s pritoki in predstavlja razgiban svet sotesk, slapov, tolmunov, izvirov, kraških pojavov in gozdov. Reka Idrijca, po kateri se park imenuje, izvira pod Mrzlo Rupo na robu Vojskarske planote in je ena najčistejših in za ribolov najprivlačnejših slovenskih rek. V krajinskem parku lahko občudujete neokrnjeno naravo in njene posebnosti, spoznavate naravno in kulturno dediščino ter se prepustite rekreaciji v čudovitem naravnem okolju.

Članki iz iste kategorije: