Motnja, ki močno vpliva na kvaliteto življenja posameznika

depresija

Vse bolj in manj resne mentalne motnje lahko hitro prično vplivati na kakovost življenja posameznika. Pogosto je tako, da se depresija, anksioznost in druge mentalne zdravstvene težave pojavijo v blagi obliki. Ker pa se jih opazi šele po določenem času, pa povzročijo veliko škode. Pomembno je, da prepoznamo težave pri sebi ali bližnjih ljudeh ter poiščemo pomoč v najkrajšem možnem času. Dejansko pa je tako, da se občutki žalosti različne intenzivnosti lahko razvijejo v kaj hujšega. Kot bolezen jih prepoznamo, če so prisotni dalj časa in s tem povzročijo dodatno nezadovoljstvo posamezniku, ki za njimi trpi.

Po katerih simptomih je depresija najbolj poznana?

Vsako čustveno ali drugo motnjo pri človeku je mogoče prepoznati po številnih simptomih. Dejansko pa se vsak človek malenkost drugače odzove oziroma izkazuje znake depresije, saj poznamo različne intenzivnosti in oblike omenjene motnje.

Prevelika količina kortizola lahko povzroči ali poslabša stanje depresije, kar je zelo nevarno.

Mogoče pa je prepoznati depresijo po sledečih simptomih:

  • Občutek močne žalosti in splošnega slabega počutja
  • Izguba zanimanja za aktivnosti, ki so nas nekoč veselile
  • Sprememba apetita, ki se lahko pokaže v povečanju ali zmanjšanju telesne teže
  • Težave s spanjem, prekomerno spanje ali premalo spanja
  • Neprestan občutek izgorelosti in utrujenosti 

Ali je depresija lahko predstavlja normalno stanje uma pri človeku?

Zdravje je – Stres, tesnoba, depresija

Vsak izmed nas od časa do časa občuti močno žalost, ki jo povzročijo številnih dejavniki. To so lahko izguba ljubljene osebe iz družinskega kroga, menjava službe, selitev ali drugi nepričakovani ter pretresljivi dogodki. Ob vseh omenjenih in drugih naglih ter težkih dogodkih je normalno, da čutimo žalost. Tako je depresija normalen pojav za začasno časovno obdobje, saj je to normalni odziv vsakega posameznika. 

Članki iz iste kategorije: