Računalniške novice z novim sistemom komentiranja!

Računalniške novice z novim sistemom komentiranja! Z veseljem vam sporočamo, da smo prešli na novi sistem spletnega komentiranja, ki med drugim omogoča urejanje komentarjev, dodajanja videa in slik, komentarji pa se samodejno razvrščajo glede na pomembnost in priljubljenost komentarja. Nismo odkrivali tople vode, zato smo implementirali verjetno… Računalniške novice z novim sistemom komentiranja! Z veseljem vam sporočamo, da smo prešli na novi sistem spletnega komentiranja, ki med drugim omogoča urejanje komentarjev, dodajanja videa in slik, komentarji pa se samodejno razvrščajo glede na pomembnost in priljubljenost komentarja. Nismo odkrivali tople vode, zato smo implementirali verjetno

Preberi več … http://www.racunalniske-novice.com/novice/dogodki-in-obvestila/racunalniske-novice-z-novim-sistemom-komentiranja.html?RSS8ed892326db494b3bc984bc4ba89ec3d

Članki iz iste kategorije: