Še dva dni za zaposlitev težje zapolivih oseb

V petek se izteče rok za prijavo na razpis za spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas in za zaposlovanje težje zaposljivih brezposelnih oseb.
Razis obsega tri kategorije težje zaposlivih brezposelnih oseb:
1. Zaposlovanja brezposelnih oseb s pomočjo subvencije za zaposlitev za krajši delovni čas pri tržnih delodajalcih. Ciljna skupina so… V petek se izteče rok za prijavo na razpis za spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas in za zaposlovanje težje zaposljivih brezposelnih oseb.
Razis obsega tri kategorije težje zaposlivih brezposelnih oseb:
1. Zaposlovanja brezposelnih oseb s pomočjo subvencije za zaposlitev za krajši delovni čas pri tržnih delodajalcih. Ciljna skupina so brezposelne osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb ZZZS. Cilj javnega razpisa je zaposlitev 400 brezposelnih oseb, od tega 55 odstotkov žensk. Subvencije so v višini od 1.250 evrov do 3.750 evrov. Rok za oddajo vlog je 31. julij 2009 do 12. ure. Več o razpisu na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/30-01-09KDC/30-01-09.htm
2. Zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb. Subvencija je namenjena za delodajalce, ki bodo za polni delovni čas za eneo leto zaposlijo osebo s statusom brezposelne osebe. Te morajo biti težje zapolivi brezposelni, med katere spadajo tudi ljudje starejši od 50 let, mlajši od 25 let, so iskalci prve zaposlitve itd. Subvencija znaša 4.000 evrov.
3. Zaposlitev brezposelne osebe, ki je prijavljena na zavodu za zaposlovanje že več kot 24 mesecev. Sobvencija znaša 8.000 evrov. Cilj razpisa je zaposliti 3.850 brezposelnih oseb, od tega 55 odstotkov žensk. Rok za oddajo vlog je vsak zadnji petek v mesecu. Julija je to 31. 7. 2009 do 12. ure. Zadnji rok celotnega razpisa pa je 24. 9. 2009. Več informacij je na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/30-01-09/30-01-09ZaposliMe.htm
Povzeto po dnevnik.si.

Preberi več … http://delovnamesta.blogspot.com/2009/07/se-dva-dni-za-zaposlitev-tezje.html

Članki iz iste kategorije: