Strošek dela v Sloveniji za 8,2% višji kot preteklo leto!

Po podatkih za 2. četrtletje leta 2009 se je strošek dela glede na preteklo leto povečal kar za 8,2%. Tudi povprečne plače so v tem obdobju zrasle za 4,6%. Večje povečanje stroška dela od primerljivih plač v enakem obdobju, govori o tem, da se zmanjšalo število dejansko opravljenih delovnih ur.
Stroški dela so se v opazovanem obdobju najbolj… Po podatkih za 2. četrtletje leta 2009 se je strošek dela glede na preteklo leto povečal kar za 8,2%. Tudi povprečne plače so v tem obdobju zrasle za 4,6%. Večje povečanje stroška dela od primerljivih plač v enakem obdobju, govori o tem, da se zmanjšalo število dejansko opravljenih delovnih ur.
Stroški dela so se v opazovanem obdobju najbolj povečali na področju zdravstva in socialnega varstva, najbolj pa so se znižali na področju finančne in zavarovalniške dejavnosti.

Preberi več … http://delovnamesta.blogspot.com/2009/09/strosek-dela-v-sloveniji-za-82-visji.html

Članki iz iste kategorije: