STROŠKOVNA INFLACIJA

 

Stroškovna inflacija se pojavi, kadar prihaja do zmanjšanja agregatne ponudbe zaradi p…

 

Stroškovna inflacija se pojavi, kadar prihaja do zmanjšanja agregatne ponudbe zaradi povečanja stroškov ob sorazmerno visoki nezaposlenosti in nizki stopnji izkoriščenosti zmogljivosti .

Takšne razmere prikazuje začetna situacija v točki E0, kjer je dejanski BDP precej nižji od potencialnega (YF). Do povečanja stroškov in s tem do premika krivulje agregatne ponudbe navzgor (iz AS0 v AS1) lahko pride na primer zaradi pritiska sindikatov na povečanje plač, zaradi povečanih cen uvoznih surovin, zaradi dogovorov oligopolnih podjetij o zviševanju cen in podobno. Oblikuje se nižji ravnoteženi BDP na ravni Y1 ob večji ravnovesni ravni cen (P1). Takšno gibanje agregatnega proizvoda in

Preberi več … http://www.medved.si/uporabno/stroskovna-inflacija/

Članki iz iste kategorije: