Uspešen finančni menedžer

Uspešen finančni menedžer Zavedamo se, da trenutna situacija na trgu še bolj kot kdajkoli prej nujno narekuje preverjanje plačilne sposobnosti poslovnega partnerja in premišljeno finančno načrtovanje, vse informacije o tem kako zavarovati vaše podjetje boste našli v priročniku Uspešen finančni menedžer. V skladu z načeli našega posodobitvenega servisa smo za vas p…

Uspešen finančni menedžer Zavedamo se, da trenutna situacija na trgu še bolj kot kdajkoli prej nujno narekuje preverjanje plačilne sposobnosti poslovnega partnerja in premišljeno finančno načrtovanje, vse informacije o tem kako zavarovati vaše podjetje boste našli v priročniku Uspešen finančni menedžer. V skladu z načeli našega posodobitvenega servisa smo za vas pripravili nove uporabne vsebine:

AKTUALNO: novi model ocenjevanja kreditne sposobnosti (pogl. 9) – uporabite

√       Vzorec modela na zgoščenki, v katerega vstavite podatke iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida vašega partnerja in hitro preverite njegovo boniteto. Pri interpretaciji rezultatov si pomagajte s priloženo lestvico in referenčnimi vrednostmi.

√       Opis modela in navodila za njegovo uporabo v posodobitviModel je eden najbolj zanesljivih za preverbo bonitete slovenskih podjetij, saj je   izdelan na podlagi računovodskih podatkov slovenskih podjetij z diskriminantno in logistično regresijo. Razlago dobljenih vrednosti iz modela najdete v priloženi posodobitvi

 

 

PRAKTIČNO: Nasveti in primeri izračunov za čas finančnega načrtovanja (pogl. 4) – pri načrtovanju uporabite v praksi preverjene nasvete glede:

√       načrtovanja prodaje (z izračuni podkrepljeni nasveti glede smiselnosti prodajnih popustov),

√       načrtovanja stroškov (razporeditev stroškov med variabilne in fiksne stroške),

√       načrtovanja kreditne sposobnosti in njenega pomena za ohranjanje zaupanja dobaviteljev in bank do vas,

√        ugotavljanja točke preloma – uporabite primer izračuna kazalnika točke preloma ter prikaza tveganosti poslovanja.

ZAKONSKA NOVOST (pogl.3): Novela ZFPPIPP-D, ki je uvedla dve ključni spremembi, pomembni v postopku prisilne poravnave in stečajnega postopka.

KORISTNO: o davkih za finančnike (pogl. 12)

Prilagojeno za vaše potrebe smo v strnjeni obliki pripravili vsebine :

√       delno priznani odhodki,

√       prevrednotenje in odpis terjatev,

√       delni izvzem kapitalskih dobičkov/izgube,

√ davčne olajšave in več s področja davka  od dohodka pravnih oseb.

Preberi več … http://optimizacija-strani.info/2011/uspesen-financni-menedzer/

Članki iz iste kategorije: