Zakljucnih izletov ni vec

Ucenci osmih razredov ljubljanskih osnovnih šol imajo le še ekskurzije V Gardaland ali na piknik s starši na šolskem dvorišcu Osmošolci, ki koncujejo šolanje, ne hodijo vec na klasicne zakljucne izlete, temvec na bolj ali manj poucne izlete in ekskurzije. Vecino pripravijo šole, vcasih pa pobudo prevzamejo starši, ki želijo svoje osmošolce vendarle nagraditi z izletom, ki jim bo ostal v spominu.

 

Tudi v takih primerih šola sodeluje, tako da gredo z ucenci razredniki in drugi ucitelji kot spremljevalci. Na OŠ Bežigrad ne prirejajo vec koncnih izletov za osmošolce. Imeli bodo kulturno-naravoslovno-športni dan – en oddelek bo šel v Gardaland v Italijo, drugi pa na Gorenjsko, na Bled in v okolico. Izobraževalna izleta organizira šola s pomocjo turisticnih agencij, udeležili pa se ju bodo vsi ucenci. Za izlet v Gardaland bodo placali 9000 tolarjev.

Že na zacetku šolskega leta so osmošolci OŠ Danile Kumar odšli na ekskurzijo v Posocje, v kobariški muzej, in na ogled Štanjela na Krasu. Strošek za ucence so bile le vstopnine in kosilo, prevoz pa jim je placalo ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. Prejšnja leta so sicer še organizirali zakljucne izlete, vendar pod nekaj pogoji, in sicer da niso šli k vodi, da je bil z razrednikom še en ucitelj in vsaj pet staršev. V prihodnje jih verjetno ne bo vec.

Članki iz iste kategorije: