No Image

Finančni trgi v Evropi

06. 09. 2013 admin 0

Amsterdam je v 17. stoletju iztrgal nadzor nad vzhodno trgovino iz por­tugalskih rok, razvil najmočnejše finančne trge v Evropi ter položil teme­lje sodobnemu kapitalizmu. Hrbtenica holandske trgovine je bilo njeno učinkovito ladevje skupaj z infrastrukturo skladišč. Holandija je imela tri velike univerze (Utrecht, Leyden in Franeker) in velik…

No Image

Postojna Cave

04. 09. 2013 admin 0

Postojna CavePostojna cave is most visited tourist attraction of Slovenia. Although Slovenia is planted with beauty of Karst, Postojna Cave is the greatest pearl.

Among more than 12.000 caves in Slovenia, the Postojna Cave is first one tourists choose to visit. But usually it is not the least one.

Postojna Cave lays next to Postojna town, only 50 kilometers form……