Pzi

Pzi zagotavlja, da izdelovalci projekta izpolnjujejo predpisane pogoje za projektante.Pzi

V osnovi pzi vsebuje vse zahtevane načrte za izvedbo gradnje. Z načrti in elaborati ima izvajalec lahko izvede gradnjo brez dodatnega projektiranja. Po potrebi vsebuje tudi delavniške, tovarniške in druge načrte, če so ti potrebni. Načrti obsegajo podrobnejše risbe, sheme in podrobnosti vseh gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, risbe vseh inštalacij in opreme, risbe montaže gradbenih elementov in sklopov, elementov objekta, tehnologije gradnje, ureditve gradbišča. Z njim lahko zainteresirana v vsakem trenutku gradnje ve, kaj se izvaja, kaj je bilo narejeno in kaj je še potrebno narediti. Pred samim začetkom se lahko na njegovi osnovi izvajalci dodobra seznanijo s vsemi potrebnimi informacijami. Zelo pomembno vlogo ima predvsem pri združevanju vseh potrebni elementov bodočega objekta v celoto. Objektu osnovo zagotavljajo gradbena dela in materiali, vendar zgolj z njimi ne bi mogel biti funkcionalen oziroma zagotavljal ustrezne bivanjske kakovosti. Tako bivanjska kakovost ni zagotovljena zgolj z opeko oziroma drugim gradbenim materialom, uporabnik mora imeti tudi vodo v objektu, električne naprave električno energije, uporabniku mora biti zagotovljena v objektu ustrezna temperatura in podobno. V objektu mora biti zato poleg osnove, zagotovljena voda, elektrika, kanalizacija, objekt mora imeti učinkovito ogrevanje in hlajenje ter številne druge pritikline. Pzi omogoča, da se med gradnjo vse našteto lahko združi v celoto. Če med gradnjo ne upoštevamo zahtev, lahko pride do zelo negativnih posledic z velikimi stroški. Izvedba ima tudi točno določena zaporedja, časovna trajanja in druge podobne značilnosti. Kar pomeni, da je izvedba vsega zahtevanega razdeljena na več delov, ti pa ne morejo biti izvedeni poljubno, ampak po natančno določenih značilnostih. Sama gradnja je pri tem zgolj osnova, ki mora hkrati omogočati vsega potrebnega brez nepotrebnih zastojev in stroškov.
Pzi je osnova, ki omogoča, da se od ideje do zaključka pride ne urejen, organiziran in stroškovno optimalen način.

https://www.youtube.com/watch?v=riHvS0JfKbQ

Članki iz iste kategorije: