Obveznosti vzgojitelja 2011

Obveznosti vzgojiteljev letu 2011 so podobne kot prejšnja leta.
1. Udeležba na osebnih razgovorih v treh terminih od 28.4 – 5.5.
Ta razgovor je namenjen prvemu spoznavanju. Na njem bomo jasno predstavili pričakovanja pedagoškega vodstva in opozorili na zahtevnost dela vzgojitelja v Pineti.
2. Udeležba na glavnem sestanku, 17.6. ob 13:30
Sestanek bo v… Obveznosti vzgojiteljev letu 2011 so podobne kot prejšnja leta.
1. Udeležba na osebnih razgovorih v treh terminih od 28.4 – 5.5.
Ta razgovor je namenjen prvemu spoznavanju. Na njem bomo jasno predstavili pričakovanja pedagoškega vodstva in opozorili na zahtevnost dela vzgojitelja v Pineti.
2. Udeležba na glavnem sestanku, 17.6. ob 13:30
Sestanek bo v prostorih Pineste d.o.o., Stritarjeva 8, Kranj, na njem pa bo pedagoški vodja predstavil vodstvo kolonije, razdelil skupine otrok, razložil pomen in navodila za obiske na domu in seveda načrt dela v sami koloniji (dnevni red, večerni programi, prostočasne aktivnosti,…).
Vsak vzgojitelj bo izbral ime za svojo skupino
Vsi vzgojitelji bodo podpisali izjavo.
3. Obiski na domu
Po sestanku bo vsak izdelal znake za otroke (glede na ime) in v naslednjih dneh vse otroke tudi obiskal na domu.
4. Zadnji sestanek pred odhodom
Zadnji sestanek bo v torek, 28.6. ob 14:15, na njem pa bomo preverili spiske otrok: odpovedi, posebnosti, želje.
5. Dan odhoda
Na mestu odhoda vsak vzgojitelj zberes otroke, naloži prtljago na avtobus in nato za 14 dni postane njihov očka, mamica, teta, babica in dedek.
6. bivanje v Pineti
Za vseh 14 dni si 24 ur na dan odgovoren za vse svoje otroke.
7. Odhod domov
Otroci morajo domov priti urejeni. Ob povratku je staršem treba nuditi vse informacije o bivanju njihovih otrok. Naloga je opravljena, ko starši odpeljejo še zadnjega otroka.

Preberi več … http://pinesta.blogspot.com/2011/04/obveznosti-vzgojitelja-2011.html

Članki iz iste kategorije: