CILJ CENTRALNIH BANK

 

Dandanes  večina  centralnih  bank  kot  svoj  primarni  končni  cilj  zasleduje  cenovno sta…

 

Dandanes  večina  centralnih  bank  kot  svoj  primarni  končni  cilj  zasleduje  cenovno stabilnost. Le ta omogoča nizko in stabilno inflacijo, kar pospešuje gospodarsko rast in izogib  problemu  časovne  nedoslednosti  ter  fiskalne  nadvlade,  vendar  mora  pri  tem zagotavljati še finančno stabilnost. Mnogi ekonomisti menijo, da mora imeti za njegovo uspešno doseganje centralna banka izbrano eksplicitno nominalno sidro oz. bližnji cilj . Največkrat izbira med deviznim tečajem, denarnim agregatom in inflacijsko stopnjo. V zvezi s centralno banko se pojavlja pojem konzervativnost. Bolj je centralna banka konzervativna,  manjša  je  nagnjenost  k  inflaciji  in  inflacijskim  pričakovanjem. Konzervativnost v praksi pomeni, da imajo bankirji centralne

Preberi več … http://www.nov.si/zanimivosti/cilj-centralnih-bank/

Članki iz iste kategorije: