Slovensko javno zdravstvo in dodatno zavarovanje

Slovenski zdravstveni sistem se napaja iz dveh poglavitnih virov financiranja in sicer sta to: dodat

Slovenski zdravstveni sistem se napaja iz dveh poglavitnih virov financiranja in sicer sta to: dodatno zavarovanje  in obvezno zavarovanje. Zavarovanci plačujejo premije, ki se stekajo v zdravstveno blagajno. V zadnjih letih pa lahko opazimo, da se čedalje več pravic, ki jih je prej pokrivalo obvezno zavarovanje , sedaj selijo pod področje, ki ga pokriva dodatno zavarovanje. Eden izmed glavnih razlogov za to so čedalje višji izdatki za zdravstvo. Zdravstvene storitve se dražijo, kar je povezano predvsem z napredkom v zdravstvu in če želi slovensko javno zdravstvo vključiti sodobne medicinske pristope, mora seveda za to plačati.

Eden izmed pomembnih razlogov, zakaj

Preberi več … http://www.medved.si/zanimivosti/slovensko-javno-zdravstvo-in-dodatno-zavarovanje/

Članki iz iste kategorije: