Spletno gostovanje in koristi zunanjega upravljanja strežnikov

Spletno gostovanje ali web hosting je vrsta storitve, ki posameznikom ali organizacijam omogoča, da njihova digitalna vsebina deluje in je tako del svetovnega interneta. Internetni gostitelji so specializirana podjetja, ki svojim odjemalcem zagotavljajo prostor na strežniku. Prostor na strežniku je pri tem lahko v zasebni lasti ali pa v najemu oziroma zakupu za določeno časovno obdobje.

Internetni gostitelji prav tako svojim odjemalcem zagotavljajo internetno povezavo, običajno v podatkovnem centru. Internetni gostitelji lahko zagotavljajo prostor na strežniku in povezljivost z internetom tudi za druge strežnike, kateri se nahajajo v njihovem podatkovnem centru. Pri tem se poraja vprašanje, zakaj posamezniki ali podjetja nimajo vzpostavljenih svojih lastnih strežnikov in zakaj je pri tem bolje najeti specializirana podjetja, ki bodo upravljala našo internetno stran in povezave strani na internetu?

Koristi, ki jih pridobimo z upravljanim web hostingom

V nadaljevanju predstavljamo šest ključnih koristi oziroma prednosti, ki jih kot posamezniki ali organizacije pridobimo v sklopu upravljanih in najetih storitev, katere nudi spletno gostovanje. Navedene koristi bodo tudi odgovorile na vprašanje, zakaj je zasebno  upravljanje strežnika časovno in finančno potratno ter zakaj pri nekakovostnem upravljanju  strežnika tvegamo sistemske izgube in varnostne rešitve.

 • Manjši operativni stroški
 • Ni potrebe po dodatnem podpornem osebju
 • Strokovnost in varnost
 • Nadzor strežnika
 • Nenehna dosegljivost podpore
 • Varnostne kopije

Manjši operativni stroški pri upravljanju strežnikov

Nekakovostne storitve web hostinga skrivajo mnogo dodatnih stroškov, ki se na dolgi rok tudi seštevajo. Za upravljanje zasebnih strežnikov je potrebno najeti izkušene skrbnike baz podatkov, sistemske skrbnike in drugo osebje. Vsak izmed teh zaposlenih doprinese k kakovostnem upravljanju strežnikov, vendar je pri tem te ljudi potrebno tudi ustrezno plačati.

Operativne stroške upravljanja strežnikov lahko podjetje drastično zniža z najemom zunanjega ponudnika, kateri je specializiran na tem področju. Podjetje pri tem odvrže skrbi glede notranjih operativnih procesov in se raje posveti vlaganju v odnose s svojimi kupci.

Ni potrebe po osebju za podporo informacijskih tehnologij

Podjetje ima visoke stroške s tem, ko najame, zaposli in usposablja ekipo osebja za podporo strankam. Če pa podjetje najame zunanjega izvajalca za upravljanje strežnikov in tehnično  podporo, tedaj mu ni potrebno usposabljati osebja in vlagati dodatnih sredstev v podporo kritičnih aplikacij in infrastrukture informacijskih tehnologij. Zunanji izvajalci bodo kakršnokoli težavo hitro odpravili, ne da bi le-ta vplivala na zastoj prihodkov v podjetju.

Strokovnost in varnost internetnih strani in zasebnih podatkov

Najem zunanjih izvajalcev za upravljanje strežnikov podjetju zagotavlja, da bo internetna stran in varstvo podatkov pod okriljem izkušenih strokovnjakov, katerim strokovnost in varnost internetnih strani predstavlja prednostno nalogo. Podjetja, katera nudijo spletno gostovanje bodo identificirala ranljivosti v sistemu in pri tem izvajala še druge naloge upravljanja, kot so:

 • Prečiščevanje virusov
 • Konfiguracija požarnega zidu na programski opremi
 • Filtriranje nezaželene elektronske pošte
 • Posodobitve operacijskega sistema
 • Izvajanje varnostnih revizij

Učinkovit nadzor nad ranljivostmi na strežniku

Upravljane storitve omogočajo proaktivno odkrivanje ranljivosti in nepravilnosti na strežnikih. Pri tem zunanji izvajalci poskrbijo za to, da morebitne napake ne vplivajo na produktivnost in izvajanje procesov v podjetju. Z učinkovitim web hostingom bosta internetna stran podjetja in pripadajoči strežnik učinkovito delovala, saj se tehnična podpora internetnih gostiteljev takoj odzove in v hitrem času napako tudi reši.

Tehnična podpora internetnega gostitelja v kateremkoli času

Dober in zanesljiv internetni gostitelj bo nudil tehnično podporo, ki bo podjetju dosegljiva štiriindvajset ur na dan, vse dni v tednu. Pri tem lahko podjetje do tehnične podpore dostopa na različne načine, najsi bo to klepet v živo, preko elektronske pošte ali preko telefona. Podporno osebje v prostorih internetnega gostitelja je usposobljeno za reševanje napak in preprečevanje težav na strežnikih, zato je to tudi ena izmed najbolj priljubljenih prednosti zunanjega upravljanja strežnikov.

Varnostne kopije podatkov na strežniku

Zanesljiva storitev upravljanja strežnikov skrbi za to, da se podatki podjetja ne izgubijo. Zanesljivo varovanje podatkov je samodejno podprto in zavarovano. Internetni gostitelji pri tem uporabljajo tudi t.i. DR strategijo, katera predstavlja področje načrtovanja varnosti. Namen strategije je v zaščiti podatkov podjetja pred učinki pomembnih negativnih dogodkov.

DR strategija hkrati omogoča, da podjetje ohrani in hitro nadaljuje s kritičnimi funkcijami takoj po nastali nesreči. Najem spletnega gostovanja na strani zunanjega izvajalca domovanje.com ponuja mnogo različnih vrst varnostnih rešitev, katera bodo podjetja zavarovala pred morebitnimi vdori, nesrečami in napakami na strežniku.

Članki iz iste kategorije: