Kaj so interni pravni akti in katere vrste poznamo?

Interni pravni akti

Mnoga podjetja pa imajo poleg obveznih internih pravnih aktov tudi dodatne oz. priporočljive akte. Ti namreč podjetju olajšajo organizacijo in varnost poslovanja, saj imajo definiranih in predvidenih še več potencialnih dogodkov. Posredno pa vplivajo na njegovo uspešnost. Delodajalec z njimi namreč postavi jasen sistem pravil, ki ga poznajo vsi zaposleni in se ga tudi držijo.

Kateri so priporočljivi interni pravni akti?

Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom

Je priporočljiv interni pravni akt, ki določa povračila stroškov v zvezi s službenimi potovanji, prevozom na in iz dela, prehrano med delom, dnevnicami, prevozom na službenem potovanju, prenočevanjem na službeni pot, terenski dodatek itd. 

Interni pravni akti
Obvezni interni pravni akti so tisti dokumenti, ki jih mora podjetje obvezno sprejeti, saj jih določa zakonodaja

Pravilnik o delovnem času

Opredeljuje dnevni in tedenski delovni čas, njegovo izrabo ter evidentiranje. Z njim delodajalec ureja področje delovnega časa v podjetju in določa predvsem:

  • organizacijo delovnega časa (izmensko delo in evidentiranje delovnega časa),
  • spremembe v organizaciji delovnega časa (polni ali polovični delovni čas) in
  • pravice delavcev (pravica do prostega časa, ki se odraža v odmoru med delovnim časom, , letni dopust, plačano in neplačana odsotnost z dela ipd.).

Pravilnik o službenih vozilih

Določa pogoj in način uporabe službenih vozil, njihovo vzdrževanje, uporabnike ter njihove pravice in obveznosti, način vodenja evidenc in nadzor nad njihovo uporabo. 

Pravilnik o letnih dopustih in drugih odsotnostih z dela

Je zelo priporočljiv interni akt za vsa podjetja, ki nimajo panožne kolektivne pogodbe in tiste delodajalce, ki želijo na enostaven način rešiti prenekateri nesporazum z delavci in se izogniti globi zaradi nespoštovanja zakonskih določil. Delodajalec je dolžan zaposlenemu do konca meseca marca za tekoče leto poslati tudi obvestilo o porabljenemu in neporabljenemu dopustu. 

Kako deluje letni dopust?

Pravilnik o plačah

Ureja plače in druge osebne prejemke iz delovnega razmerja, način obračuna plač zaposlenim v podjetju v skladu z določili ZDR-1, Kolektivne pogodbe, splošnimi akti družbe in drugimi veljavnimi predpisi.

Pravilnik o mobilnih telefonih

Je akt, ki ureja uporabo službenih mobilnih telefonov v podjetju. Službeni mobilni telefoni se lahko uporabljajo tako v službene kot zasebne namene, odvisno od podjetja. Namen uporabe službenih mobilnih telefonov je večja učinkovitost pri delu zaradi dosegljivosti uporabnikov službenih mobilnih telefonov ter zaradi boljše izrabe delovnega časa.

Članki iz iste kategorije: