Čiščenje lovilca maščob

Področja uporabe lovilca maščob

S pomočjo izločevalnika ali lovilca maščob, ki se obvezno uporablja v gostinskih in industrijskih obratih (na primer hoteli, restavracije hitre hrane, gostišča, restavracije, velike kuhinje, živilska industrija, klavnice, mesnice, tovarne za predelavo mesa, kantine, bolnišnice, rafinerije jedilnega olja, počivališča ob avtocestah itd.), iz katerih se z odplakami v okolje izločajo maščobe in olja organskega izvora, ščitimo kanalizacijsko omrežje in vodotoke pred prekomernim onesnaženjem.čiščenje-lovilca-maščob

Sestava in delovanje lovilca maščob

Lovilec maščob (http://www.komunala-mezan.si/ciscenje-in-odvoz-odpadnih-voda.html) je enostavna naprava, sestavljena iz usedalnika, v katerem se zadržijo delci organskih odpadkov ter iz separatorja v katerem se loči voda od olja. Lovilci maščob imajo serijsko vgrajen tudi nastavek za odvzemanje vzorcev. Kot je razvidno iz opisa, lovilec maščob deluje na težnostnem principu. Iz odpadnih vod, ki so speljane preko lovilca maščob, se grobi delci posedajo na dno usedalnika, maščobe pa plavajo na njeni površini, od koder jih je mogoče posneti. Te naprave se vgradi pred iztokom odpadne vode v kanalizacijo, pred greznico ali čistilno napravo. Vanj pa se ne sme dovajati deževnice ali odpadne vode, ki vsebuje fekalije ali olja in maščobe mineralnega izvora.

Izbor lovilca maščob

Velikost izločevalnika ali lovilca maščob je glede na specifikacije odvisna od števila obrokov oziroma največjega možnega pretoka onesnažene vode skozi napravo, gostote in količine maščob, temperature odplak ter nenazadnje tudi uporabe čistilnih sredstev, čeprav drži, da so lovilci maščob proizvedeni iz visoko kvalitetnega PE-HD materiala, ki zagotavljajo izredno dolgo življenjsko dobo in visoko odpornost naprave proti agresivnim medijem. Zanje se uporablja Evropski standard EN 1825.

Vzdrževanje

Kot vsako napravo, je potrebno vzdrževati in čistiti tudi izločevalnik ali lovilec maščob. Navadno se glede izvedbe čiščenja lovilca maščob lahko dogovorite z izvajalcem storitve individualno, navedeno storitev pa pri nas izvaja več podjetij, med drugim tudi podjetje Mežan. Ker v podjetju Mežan težijo k odličnosti izvajanja storitev, vam v zvezi s pogostnostjo čiščenja lovilca maščob radi svetujejo in si lovilec maščob po potrebi pred čiščenjem tudi osebno ogledajo. Na željo očistijo tudi pripadajoče cevi lovilca. Z zbranim odpadkom ravnajo v skladu z zakonodajo, kar pomeni, da poskrbijo tudi za pravilen odvoz.

Podjetje Mežan je urejeno podjetje, pri katerem boste deležni celostne izvedbe vseh storitev, ki jih potrebujete, in vam ga na podlagi osebne izkušnje lahko priporočam.

Članki iz iste kategorije: